Aktuality

Nové pacienty z KAPACITNÍCH DŮVODŮ JIŽ NEPŘIJÍMÁM.

Děkuji za pochopení. 

Od pondělí 5. října 2020 platí na území České republiky nouzový stav a mimořádná opatření. Zdravotnických ambulancí se to však netýká. Dentální hygienu lze provádět v plném rozsahu za přísných protiepidemických opatření. V případě obav z návštěvy zubní ordinace, však můžete termín na dentální hygienu pochopitelně zrušit.

Pro osobní ochranné pracovní prostředky se používá zkratka "OOPP". Pojmem osobní ochranné pracovní prostředky se rozumí takové pracovní pomůcky, které chrání zdravotníka před rizikem. OOPP nesmí zdravotníka omezovat v jeho práci a splňuje podmínky dané dle nařízení vlády a Ministerstvem zdravotnictví, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky...

od 22. dubna 2020 opět pomalu začínám ordinovat, ovšem pouze ve velmi omezeném režimu, jen dvě až tři odpoledne týdně a jen 4 pacienty denně. Od května snad více. Mám doma malou dcerku a mateřská školka je stále zavřená. Doporučené protiepidemické ochranné opatření a poskytování ambulantní zdravotní péče v plném rozsahu dle Ministerstva...

Vážení a milí pacienti, vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění koronavirem jsem nucena přijmout mimořádná opatření, a vyhlásit pozastavení působení činnosti v ordinaci dentální hygieny z důvodu možnosti a rizika ohrožení zdraví. Ordinace bude zavřena minimálně do 30.března 2020. Všechny pacienty systematicky...

Respirátory (správně filtrační polomasky) slouží k tomu, aby zabránily průniku mikroorganismů (bakterie, viry, spory plísní), jemného prachu a toxických tuhých či kapalných částic zvenku dovnitř. Jsou určeny k ochraně dýchacího ústrojí jedince. V zubní ordinaci k ochraně dýchacího ústrojí slouží pouze a jenom respirátory filtrační třídy FFP3...

Na prvním místě významu dodržování hygienických opatření je zodpovědnost vůči pacientovi. Ta jediná je kritériem pro veškerou činnost nejen dentální hygienistky, která se v zubní ordinaci odehrává. Budeme-li zodpovědní vůči pacientovi, budeme zodpovědní i vůči sobě a svému zdraví a v neposlední řadě si také zajistíme právní nepostihnutelnost....