O mně

Jsem tu pro Vás, abych byla tou nejlepší pomocí pro váš úsměv.

Dentální hygiena je stomatologickým oborem, který vznikl na počátku 20. století a v současnosti představuje nedělitelnou složku moderní stomatologie. Dnes jsou již také prokázány souvislosti mezi špatným zdravotním stavem ústní dutiny a vážnými zdravotními problémy. Jedině správnou a pravidelnou péčí o zuby lze zajistit dlouhodobé zdraví ústní dutiny.

Dentální hygiena zahrnuje do svého programu zejména nácvik domácí péče o chrup. I přes fakt, že současná stomatologie je moderní, nejlepší by bylo dodržovat pravidla preventivní zubní péče. Dobrých návyků v oblasti ústní hygieny nelze dosáhnout bez odborné profesionální rady nebo pomoci.