Kompetence

Činnosti DH

Vyhláška č. 55/2011 Sb.
Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

§ 16 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA

 1. Dentální hygienistka vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace může

  a) vychovávat a instruovat pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu,

  b) stanovit úroveň individuální hygieny, provádět nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontrolovat jejich účinnost,

  c) provádět kolektivní zdravotně-výchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a na racionální výživu,

  d) provádět ve spolupráci se zubním lékařem výzkum v oblasti zubního lékařství, zvláště pak v oblasti dentální hygieny.

 2. Dentální hygienistka bez odborného dohledu v souladu s diagnózou a individuálním léčebným postupem stanoveným zubním lékařem může provádět profylaxi onemocnění ústní dutiny včetně odhalení časných patologických změn a prevence jejich zhoršování. Přitom zejména může

  a) provádět vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání, orientačního zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti,

  b) provádět otisky chrupu,

  c) odstraňovat zubní plak a kámen z mezizubních a supragingiválních prostorů, leštit povrch zubů profylaktickými materiály,

  d) odstraňovat subgingivální zubní kámen v rámci nechirurgické léčby,

  e) provádět ošetření citlivého dentinu a aplikaci profylaktických materiálů, jako jsou fluoridové roztoky,

  f) provádět odstraňování retenčních míst plaku a povrchové úpravy výplní,

  g) provádět odborné čištění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy,

  h) stanovit individuální léčebný plán dentální hygieny a na jeho základě provádět konzervativní nechirurgickou terapii, a to iniciální, udržovací a podpůrnou antimikrobiální; individuální léčebný plán dentální hygieny lze stanovit pouze v mezích individuálního léčebného postupu stanoveného zubním lékařem,

  i) provádět neinvazivní aplikace antiseptických, adstringentních a antibakteriálních léčivých přípravků supragingiválně i do subgingiválních prostor,

  j) ohlazovat kořeny zubů,

  k) provádět uzavřenou kyretáž,

  l) odstraňovat pigmentace profylaktickými materiály i speciálními přístroji,

  m) zhotovovat studijní modely,

  n) informovat ošetřujícího zubního lékaře o výsledcích ošetřování pacientů a doporučovat kontrolní vyšetření zubním lékařem nejdéle po 6 měsících.

 3. Dentální hygienistka pod odborným dohledem zubního lékaře může

  a) provádět činnosti zubní instrumentářky podle § 40,

  b) provádět aplikace povrchové anestézie pro povrchové znecitlivění dásní,

  c) měnit gumové příslušenství u fixních ortodontických aparátů,

  d) provádět bělení zubů a obdobné estetické úpravy a doporučení ohledně individuálního domácího bělení zubů.

 4. Dentální hygienistka pod přímým vedením zubního lékaře může provádět pečetění fisur.

Odborný dohled při výkonu činnosti dentální hygienistky zajišťuje MUDr. Ivana Částková, ordinací Chelčického 445/12 v Hradci Králové, která se zavazuje dohlížet na odbornou stránku výkonu profese, k nimž je potřeba odborného dohledu a přímé vedení. Dentální hygienistka se zavazuje řídit se při odborném výkonu pokyny stomatologa, a to v rozsahu, který stomatolog určí.