Aktuality

Pro osobní ochranné pracovní prostředky se používá zkratka "OOPP". Pojmem osobní ochranné pracovní prostředky se rozumí takové pracovní pomůcky, které chrání zdravotníka před rizikem. OOPP nesmí zdravotníka omezovat v jeho práci a splňuje podmínky dané dle nařízení vlády a Ministerstvem zdravotnictví, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky...

od 22. dubna 2020 opět pomalu začínám ordinovat, ovšem pouze ve velmi omezeném režimu, jen dvě až tři odpoledne týdně a jen 4 pacienty denně. Od května snad více. Mám doma malou dcerku a mateřská školka je stále zavřená. Doporučené protiepidemické ochranné opatření a poskytování ambulantní zdravotní péče v plném rozsahu dle Ministerstva...

Vážení a milí pacienti, vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění koronavirem jsem nucena přijmout mimořádná opatření, a vyhlásit pozastavení působení činnosti v ordinaci dentální hygieny z důvodu možnosti a rizika ohrožení zdraví. Ordinace bude zavřena minimálně do 30.března 2020. Všechny pacienty systematicky...

Respirátory (správně filtrační polomasky) slouží k tomu, aby zabránily průniku mikroorganismů (bakterie, viry, spory plísní), jemného prachu a toxických tuhých či kapalných částic zvenku dovnitř. Jsou určeny k ochraně dýchacího ústrojí jedince. V zubní ordinaci k ochraně dýchacího ústrojí slouží pouze a jenom respirátory filtrační třídy FFP3...

Na prvním místě významu dodržování hygienických opatření je zodpovědnost vůči pacientovi. Ta jediná je kritériem pro veškerou činnost nejen dentální hygienistky, která se v zubní ordinaci odehrává. Budeme-li zodpovědní vůči pacientovi, budeme zodpovědní i vůči sobě a svému zdraví a v neposlední řadě si také zajistíme právní nepostihnutelnost....