Osobní ochranné pracovní prostředky

20.04.2020

Pro osobní ochranné pracovní prostředky se používá zkratka "OOPP". Pojmem osobní ochranné pracovní prostředky se rozumí takové pracovní pomůcky, které chrání zdravotníka před rizikem. OOPP nesmí zdravotníka omezovat v jeho práci a splňuje podmínky dané dle nařízení vlády a Ministerstvem zdravotnictví, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Mezi OOPP patří

• obličejový štít

• ochranné brýle

• ústenka

• respirátor FFP2 / FFP3

• jednorázové rukavice

• ochranná čapka

• ochranný plášť 

• dezinfekční prostředky s virucidním účinkem

Cena za ošetření nezahrnuje aktuální ceny za nově nařízené ochranné osobní pomůcky a prostředky.

Osobní ochranné pracovní pomůcky doporučeny MZČR
Osobní ochranné pracovní pomůcky doporučeny MZČR

Stomatologická ordinace patří mezi pracoviště s největším rizikem aerosolové infekce. Riziko šíření infekce ve stomatologické ordinaci dentální hygienistky vzrostlo se zavedením ultrazvukový scalerů a Air-Flow, které sice velmi ulehčily práci ošetřujícího a snížily bolestivost a stres u pacienta, přinesly však také mnohonásobné zvýšení rizika infekce. 

Proud chladicí vody společně se vzduchem, obojí pod tlakem, naráží na zubní tkáň, strhává patogenní i nepatogenní mikroorganismy, bakterie plaku, zubního kazu, paropatogeny i viry a úlomky zubního kamene ve směsi se slinami vytváří aerosolový mrak, který zasahuje v prvé řadě ošetřujícího a rozprostírá se v celé ordinaci a několik minut po té. Coronavirus v kapénkách může ve vzduchu ordinace přečkat až tři hodiny. Je ale důležité vědět, že už po desítkách minut klesají a ve vzduchu se nevíří. Proto je při práci dentální hygienistky nutné, aby v ordinaci byli přítomen jen pacient, ošetřující a je zajištěno po celou dobu výkonu odsávání velkou i malou savkou přímo u zdroje aerosolu tedy v ústech, ošetřující má mít ochranný štít nebo alespoň brýle a ústenku, nyní i respirátor. Pacient má být také chráněn bryndákem a brýlemi.

Aerosolovou infekci může samozřejmě šířit také kašlající a smrkající pacient při zanedbání hygienických zásad už v čekárně. Vaše rouška chrání mě, moje rouška chrání Vás.