Příspěvky na dentální hygienu 2022

21.02.2022

I v roce 2022 opět zdravotní pojišťovny přispívají z fondů prevence Vám pacientům na péči o zdraví a dentální hygienu.

Neváhejte využít nárok a s vystaveným dokladem o úhradě si zažádejte on-line nebo osobně na pobočce Vaší pojišťovny. 

Více informací u Vaší pojišťovny :

VZPVOZP, ČPZP, OZP, ZPŠ, ZPMVČR, RBP ZP.