Světový Den Ústního Zdraví k 20.březnu

20.03.2022

Sen každého z nás být zdráv. Zdravá ústa a zdravé tělo jdou ruku v ruce. Udržet zdravou dutinu ústní je zásadní pro její správné fungování a pro zachování celkového zdraví a kvality života. Když pochopíme souvislost mezi zubním zdravím a zdravím celkovým, a to jak se vzájemně ovlivňují, budeme vědět jak chránit své zuby a své tělo v každém věku.